Thứ hai, 04/04/2016 - 23:17

Thông tin tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2016
Học viện Quản lý giáo dục thông tin tuyển sinh các ngành đào tạo đại học hệ chính quy năm 2016 như sau:

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

Ký hiệu trường

Tên trường

Ngành học.

Mã ngành

Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

HVQ

HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

 

 

850

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức TS: Học viện tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

 

31 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.36648719

Website: http://niem.edu.vn

Cổng thông tin tuyển sinh và đào tạo:

http://tuyensinhdaotao.niem.edu.vn

http://hvqlgd.edu.vn

 

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

850

 

Công nghệ thông tin

D480201

- Toán, Vật lí, Hóa học (Mã tổ hợp môn A00)

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh (Mã tổ hợp môn A01)
- Toán, Vật lí, Sinh học (Mã tổ hợp môn A02)

- Toán, Vật lí, Địa lí (Mã tổ hợp môn A04)

270

 

 

Giáo dục học

D140101

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (Mã tổ hợp môn C00)

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (Mã tổ hợp môn D01)

- Toán, Vật lí, Hóa học (Mã tổ hợp môn A00)

- Toán, Hóa học, Sinh học (Mã tổ hợp môn B00)

100

 

Kinh tế giáo dục

(Đào tạo thí điểm, chưa có mã ngành quy định tại danh mục giáo dục đào tạo cấp IV)

D310199

- Toán, Vật lí, Hóa học (Mã tổ hợp môn A00)

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh (Mã tổ hợp môn A01)

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (Mã tổ hợp môn D01)

- Toán, Địa lí, Tiếng Anh (Mã tổ hợp môn D10)

180

 

Quản lý giáo dục

D140114

- Toán, Vật lí, Hóa học (Mã tổ hợp môn A00)

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh (Mã tổ hợp môn A01)

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (Mã tổ hợp môn C00)

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (Mã tổ hợp môn D01)

150

 

Tâm lý học giáo dục

D310403

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (Mã tổ hợp môn C00)

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (Mã tổ hợp môn D01)

- Toán, Vật lí, Hóa học (Mã tổ hợp môn A00)

- Toán, Hóa học, Sinh học (Mã tổ hợp môn B00)

150

 
Số lần đọc: 26390