Thứ năm, 31/01/2019 - 10:47

Thông báo về kế hoạch Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt 01 năm 2019

Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt 01 năm 2019 như sau:

Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ

Tuyển sinh trình độ Tiến sĩ

Số lần đọc: 8542