Thứ sáu, 05/06/2020 - 8:55

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành QLGD và TLHLS năm 2020

Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục và Tâm lý học lâm sàng năm 2020 như sau:

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi QLGD

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi TLHLS

Số lần đọc: 3754
Xem tất cả