tin tức nổi bật

Đào tạo

icon__look.png

Thông báo về thời hạn, hình thức nộp lưu chiểu Luận văn Thạc sĩ khóa 6,7 (2019-2021) ngành Tâm lý học lâm sàng

xem thêm
icon__look.png

Thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục- NCS Nguyễn Long An Di

xem thêm
icon__look.png

Thông báo về việc tổ chức lớp bổ sung kiến thức dự thi cao học năm 2022

xem thêm
icon__look.png

Hội nghị khoa học học viên, nghiên cứu sinh năm 2021

xem thêm
icon__look.png

Thông báo về việc đăng ký tên đề tài, tổ chức tư vấn đề cương Luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học khóa 24 ngành Quản lý giáo dục

xem thêm

Đối tác