Tin tức

TỌA ĐÀM: ĐỌC SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ - NGÀY HỘI SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2024 TẠI HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

TỌA ĐÀM: ĐỌC SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ - NGÀY HỘI SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2024 TẠI HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2024

NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2024

Thông báo vê việc mở lớp Đào tạo nghiệp vụ Tư vấn du học năm 2024

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo vê việc mở lớp Đào tạo nghiệp vụ Tư vấn du học năm 2024

MÍT TINH KỶ NIỆM 114 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08/3/1910 – 08/3/2024)

MÍT TINH KỶ NIỆM 114 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08/3/1910 – 08/3/2024)

Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp